dissabte, 13 de març de 2010

Ajuts Leader, primer balanç

L'anterior legislatura la Ribera d'Ebre va ser inclosa en un programa PRODER d'ajuts a la inversió en el món rural. En aquella ocasió no es van exhaurir els diners destinats als ajuts, que van retornar a Europa. És per això que ara ens cal fer un esforç de difusió i promoció del vigent Leader, que en el context actual pot ajudar de forma important petites iniciatives que han d'acabar confegint un escenari productiu diversificat com sovint es reclama des de tots els àmbits.

El programa Leader té com a objectiu l’ajut al desenvolupament d’iniciatives locals per afavorir la diversificació econòmica a les zones rurals. L’actual programa 2007-2013 preveu la inclusió de les comarques de la Ribera d’Ebre i Terra Alta de forma conjunta. El CIS, Consorci d’Iniciatives Socioeconòmiques, format per representants del món públic i empresarial al 50%, gestiona les sol·licituds a les dos comarques. La resolució de l’atorgament final correspon al Departament d’Agricultura. Els ajuts estan destinats a persones físiques i jurídiques, a microempreses (menys de 10 treballadors) i pime.

Els àmbits en què es pot demanar ajut són:

Mesura 12301. Inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i agrobotigues:

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses:

Mesura 313. Foment d'activitats turístiques:

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural:

En aquests moments s’ha tancat la segona convocatoria d’ajuts i s'ha passat de 18 a 31 sol·licituds. En aquesta segona convocatòria i també en les dels propers anys la quantitat destinada als ajuts és més elevada, ja que arriba a 1.356.400€. El topatge màxim de la subvenció és del 35% i 200.000€. Això fa que en els anys d'aplicació del programa es pugui arribar a generar una inversió d'uns 21 milions d'euros. Aquest any 2010 el total de projectes presentats suposen una inversió de 6'2 milions. La Resolució atorgant els ajuts es preveu sigui publicada entre juny i juliol, i fins al juny de 2011 es podran certificar les actuacions. Si es segueix el calendari d'aquesta darrerra convocatòria, la propera hauria d'arribar al desembre amb un termini de 45 dies per presentar papers, que no són fàcils, per això es disposa de l'ajut del Consell Comarcal, del Centre d'Empreses i del CIS, que porta tota la gestió.