dissabte, 14 de juliol de 2007

40 tones

Les centrals hidroelèctriques de l’Ebre és el títol d’un estudi de Llorenç Sànchez i Vilanova publicat el 2001 pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. El llibre és dedicat a les centrals de Riba-roja, Mequinensa i Flix. Podem trobar-hi algunes fotografies de la seva construcció i algunes xifres per a la curiositat o l’anècdota, com ara que “en la construcció s’hi invertiren fins a 76.000 m3 de diferents dosificacions. La més corrent, però, la de 200a 250 Kg/m3”. Gairebé 60 anys després de la posada en marxa de la central (saber-ne més) unes 40 tones d’aquest formigó han estat tallades quirúrgicament per permetre el pas dels tubs del reg de les Garrigues, n'ha quedat un curiós monument....Les centrals hidroelèctriques de l’Ebre és el títol d’un estudi de Llorenç Sànchez i Vilanova publicat el 2001 pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. El llibre és dedicat a les centrals de Riba-roja, Mequinensa i Flix. Podem trobar-hi algunes fotografies de la seva construcció i algunes xifres per a la curiositat o l’anècdota, com ara que “en la construcció s’hi invertiren fins a 76.000 m3 de diferents dosificacions. La més corrent, però, la de 200a 250 Kg/m3”. Gairebé 60 anys després de la posada en marxa de la central (saber-ne més) unes 40 tones d’aquest formigó han estat tallades quirúrgicament per permetre el pas dels tubs del reg de les Garrigues, n'ha quedat un curiós monument....