dissabte, 3 de març de 2007

Més de 20 anys de dia de l'Arbre

Amb el Grup Natura Freixe portem uns quants anys plantant arbres a l'antic abocador de brossa urbana davall del castell, als abocadors de runa del costat de les piscines o de la Bassa de les Clotxes, a l'ermita per restaurar els danys del reg de les Garrigues, a l'illa del camp de futbol, al davant del Mas del Director a Sebes per recuperar el malmès per les obres i en algun altre lloc que em deixo. De fa uns quants anys més, de la década dels 70 són els dies de l'arbre que es duen a terme a l'escola amb els mestres d'aleshores, el sr. Martínez, Ruiz, Mangrané,.... i amb la col·laboració inestimable del sr. Llop, l'encarregat de la brigada fins l'any 2000 com qui diu.