dissabte, 16 de febrer de 2008

Risc i oportunitat

Divendres dia 15 el catedràtic d’Ecologia de la UB Narcís Prat publicava a El Periódico un article titulat “El risc ambiental de Flix”. És un reconegut científic que coneix i és conegut a Flix abans de l’inici de l’episodi dels fangs, tant pel seu paper en defensa de l’aigua de l’Ebre davant la proposta del transvasament com per les seves visites a Sebes amb estudiants universitaris i fins i tot alguna participació a Setmanatura. L’article parla de la contaminació a l’embassament i del moment actual, en què s’han presentat els estudis i s’està a l’espera de que es resolgui la licitació de les obres. Introdueix també una visió positiva sobre el que s’ha esdevingut quan diu: “El problema existent a Flix s'ha convertit finalment en una oportunitat. Una oportunitat de realitzar un estudi profund que ha fet avançar la ciència espanyola i que ha tranquil.litzat la societat del Baix Ebre respecte als riscos sobre la seva salut. Oportunitat per demostrar que un procés obert i participatiu ens pot portar a una solució consensuada. Esperem que les oportunitats creades fins aquest moment no es dilueixin i vegem el procés finalitzat el 2011, amb el fang fora de l'embassament i dipositat en un abocador controlat.” I parla de futur quan planteja la necessitat de fer-ho bé a partir d’ara “s'ha d'establir una vigilància ambiental de l'obra molt estricta, que detecti qualsevol petit problema en la remoció o el tractament del fang”.
Es refereix a les oportunitats que es poden generar en un futur “aprendre del fang de Flix (més recerca, més processos de participació per prendre decisions i creació d'un laboratori tecnològic sobre residus a Flix)” . I es refereix al laboratori que l’Ajuntament esta equipant al Centre d’Empreses i que ha estat projecte prioritari des que es planteja el problema dels fangs contaminats. És una satisfacció perquè dóna per feta la demanda que el passat dia 6 es va fer des de l’Ajuntament a Acuamed, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Conselleria de Medi Ambient,a la CHE, quan van rebre formalment de mans de l’alcalde l'escrit en què es manifestava que per a Flix, “L’objectiu clar és fixar al territori el valor afegit que suposa el coneixement, en aquest cas sobre la restauració ambiental. El centre d’empreses “La Ribera” i el seu laboratori volen ser el projecte emblemàtic que encapçali la diversificació econòmica, que possibiliti revertir al territori les oportunitats que es deriven d’un projecte de restauració ambiental que serà un referent tecnològic arreu. És per això que reiterem amb més fonament la demanda de situar a Flix, al centre d’empreses, un centre de documentació sobre el cas de contaminació de l’embassament que es pugui convertir en un veritable centre d’innovació tecnològica en el camp de la restauració ambiental dotat amb el personal tècnic necessari per fer-ho possible, començant la seva tasca en el seguiment de la qualitat ambiental durant les obres a l’embassament, i continuant la seva funció un cop aquestes acabin.” Narcís Prat acaba dient: “Esperem que les sapiguem aprofitar”. Doncs cal esperar que es facin realitat els seu desitjos perquè sí és cert que estem davant d’una oportunitat que podria resoldre algunes de les necessitats que ahir mateix, dia 17, es posaven de manifest en la visita del Secretari de Joventut Eugeni Villalbí a Flix i al Centre d'Empreses i en la interessant trobada que es va mantenir posteriorment amb alguns joves emprenedors locals.