dijous, 7 de febrer de 2008

Presentació dels estudis sobre el riu

Dimecres dia 6 de febrer s’ha celebrat a Tarragona la jornada oberta al públic que havia de donar a conéixer el resultat de tres anys d’estudis d’aspectes molt diversos referits a l’afectació al medi dels residus de l’embassament. Penso que sense aportar cap novetat destacable sobre el que ja s’havia anat dient, contribueix a tranquilitzar-nos a tots en concloure que l’aigua i els conreus compleixen clarament amb els paràmetres de qualitat exigibles. Els estudis han posat de manifest que sí s’ha trobat “presència de mercuri i organoclorats en algunes espècies de peixos com el silur i la carpa i per tant el seu consum no és recomanable”. En tot cas, el més destacable és que amb l’organització d’aquestes jornades, que continuen per a la comunitat científica durant els dies 7 i 8, s’ha complert amb el que preveu la Llei 27/2006, que regula els drets de la societat a accedir a la informació ambiental que està en mans de les institucions o de qui hagi actuat en el seu nom, la Llei ve a respondre als acords presos pel Conveni d’Aarhus i les directives 2003/4-CEE i 2003/35-CEE. Això sempre és positiu perquè evita parlar de rumors, hipòtesi o intuicions, que en el cas que ens ocupa poden generar problemes importants. La transmissió de la informació i la transparència seran bàsics a partir d’ara també durant l’execució del projecte, serà la forma d’evitar que es generin alarmismes que poden provocar greus perjudicis a diferents sectors econòmics a l’entorn del riu.

Per la tarda va tenir lloc a Flix la reunió de seguiment de les obres de l’embassament amb la presència del secretari general per al Territori i la Biodiversitat, el Conseller de Medi Ambient, el President de la CHE, bàsicament es va informar dels passos fets per a la licitació del projecte, i que el nom de l’empresa es coneixerà el mes d’abril, a partir de la signatura del contracte s’inicia el període de 42 mesos d’execució de l’obra. La visita ens va servir, ja en clau més local, per a explicar el projecte del centre d’empreses i la preparació del laboratori per a sòls contaminats a la planta baixa, que esperem pugui ser una peça important en l’execució de l’obra.

1 comentari:

quim ha dit...

I els humans no estem contaminats?
Les pobres carpes i els silurs no poden denunciar als seus contaminadors...