dissabte, 15 de novembre de 2008

Canvi de façana

BubbleShare: Share photos - Craft Ideas La primera impressió quan hom segueix les obres del meandre és que no s’addiuen massa amb el títol de “restauració ambiental” que resa al projecte, et fa pensar més aviat en una gran actuació urbanística que sanejarà i consolidarà les vores de riu. Efectivament, el canvi urbanístic que es comença a intuir és important i acabarà deixant una veritable façana fluvial impensable uns anys enrera. La part “ambiental” a la que es refereix el títol és la que queda encara per fer, inclosa també al projecte, és més difícil de resoldre perquè no depèn només de les màquines o del pressupost, aquesta part ambiental inclou les basses de llacunatge de la depuradora per millorar la qualitat de l’aigua que aquesta aboca al meandre. És una actuació que pot acabar duent-se a terme si com estava previst l’Agència Catalana de l’Aigua col•labora amb l’adquisició dels terrenys necessaris; inclou també l’actuació principal i paradoxalment la que menys obra necessita, és aconseguir que el meandre compti amb una aportació de cabal mínim circulant que el permeti ser un tram de riu viu. La concessió de l’ús i gestió de l’embassament a Endesa no ho posa pas fàcil, va costar el seu dia aconseguir un parell d’avingudes controlades a l’any, està costant molt que entenguin que el canvi en la gestió del nivell de l’embassament està matant el bosc de Sebes i costi el que costi caldrà aconseguir un cabal, per petit que sigui, que no deixi eixut el meandre. En tot cas, de moment les obres del meandre urbanística i ambientalment van avançant per bon camí amb les dificultats, inconvenients o urgències d’una obra no pas senzilla.