dijous, 25 d’octubre de 2007

Un dia important.

El 24 d’octubre el Consell d’Administració de REDESSA es va reunir a Flix. REDESSA és una empresa pública dedicada a la promoció de l’activitat empresarial i econòmica majoritàriament participada per l’Ajuntament de Reus i amb altres institucions com a socis, com la Cambra de Comerç de Reus, els Ajuntaments de Cambrils, de Falset, de La Selva o el de Flix. És mitjançant aquesta empresa que l’Ajuntament ha rebut l’assessorament per poder fer front a la complexitat de la construcció i posada en marxa del Centre d’Empreses “La Ribera” al polígon de La Devesa. La visita fou per tant al Centre d’Empreses en primer lloc i posteriorment es celebrà la reunió ordinària i sopar al restaurant del poliesportiu municipal. Ahir va ser doncs un dia important al Centre que ve a simbolitzar la fi de les obres (administrativament s’ha recepcionat aquesta setmana) i l’inici dels tràmits previs a la seva obertura i posada en marxa, perquè a més, també ahir, es publicava al BOP la proposta de reglament intern de funcionament que estableix les condicions de lloguer i ús dels espais (es publicava també l'aprovació definitiva del reglament del mercat). Resta ara aprovar en Consell d’Aministració de la SAM Flix, Gestió d’Iniciatives Econòmiques la proposta dels preus i fer la convocatòria pública per a optar als espais. Si es poden anar complint terminis, com el del 12 de novembre perquè Endesa finalment connecti la llum, a primers de 2008 es podrien resoldre les peticions dels diferents mòduls.