dissabte, 24 de març de 2007

Flix solar

Probablement durant el mes de maig iniciarà la producció d'electricitat en període de proves el parc solar situat a la Devesa i que duu el nom de Ramon Escriche, propietari de la finca i promotor també del polígon de La Devesa.
Les gairebé 40 Ha generaran 15.000.000 kwh/any amb una potència de generació de 8,184 Mwp. Si tenim en compte que fins ara la potència instal·lada a Catalunya era de 7'334 Mw i a Espanya de 77, ens podrem fer idea de la importància de la instal·lació en el context de la producció d'energia fotovoltaica a Catalunya i a l'estat espanyol.
Es posaran en funcionament un total de 880 generadors fotovoltaics preparats per fer el seguiment del sol amb un sistema de doble eix; cadascun d'ells té unes dimensions de 10x5 metres i va muntat sobre una base de formigó de 2'5 m de diàmetre. L'energia produïda a 400v es transforma a 25.000v abans d'entrar a la xarxa d'Endesa a la subestació de Flix.
Una instal·lació d'aquestes característiques contribueix a apropar-se als objectius del Pla de l'Energia de Catalunya, que preveu una potència instal·lada de 100 Mw pel 2015. En tot cas sí que sembla que la tendència del govern en aquests moments és apostar per unes instal·lacions més reduïdes i més properes als centres de consum, és fàcil pensar que el parc de Flix és i continuarà sent de moment un dels més grans de Catalunya, si no el més gran.
En clau local, generarà 3 ó 4 llocs de treball al parc i algun més a les oficines, que a més a més s'instal·laran al centre d'empreses. A banda doncs dels beneficis estrictament mediambientals se n'afegeixen de contribució a l'augment del treball a Flix i per tant de la diversificació de què sempre hem parlat.
La producció d'energies netes ha d'anar acompanyada d'una política real de promoció de l'estalvi energètic, perquè si no no arribarem mai a satisfer unes necessitats i nivells d'exigència cada cop més desaforats.