dissabte, 8 d’agost de 2009

IV fase del reg Garrigues Sud

Divendres dia 7 es va celebrar una jornada de portes ofertes a les instal·lacions del reg de la IV fase de Garrigues Sud que va contribuir a difondre algunes de les xifres que ajuden a fer-se una millor idea de l’extraordinària dimensió de l’obra. El Garrigues Sud ha tingut 3 fases anteriors que tenen la captació a la zona del pinar de Fecsa, davall de pont amb un total de 10.755 Ha distribuïdes pels següents municipis: Bellaguarda: 1.024 Ha - Juncosa: 3.236 Ha - La Granadella: 3.010 Ha - Els Torms: 763 Ha - Bovera: 1.593 Ha - Flix: 1.128 Ha .
El total d’inversió dels diferents governs en totes les fases ha estat de 150 milions d’euros per pujar l’aigua fins a una cota màxima de 778 metres d’alçada, la qual cosa explica les dimensions del bombament de Flix, amb 4 bombes de 2.500 Kw i encara una altra estació de bombament a La Palma, de les mateixes dimensions i característiques que la de Flix. La captació de l’embassament la fan amb canonades de 1400mm de diàmetre i la impulsió amb canonada de 1200mm. L’aigua s’emmagatzema en 6 basses o petits embassaments amb una capacitat total d’uns 430.000 m3 , unes 140 vegades el dipòsit municipal de la Punta del Canó, per tenir una referència. Cada Ha té una dotació màxima anual de 1300 m3 sempre com a reg de suport dedicat als conreus d’olivera, ametller, ordi, vinya i fruiters de secà.
Malauradament, vist la mala situació enguany de l'oli i la fruita dolça com a productes més propers, sembla clar que no n'hi ha prou amb la inversió en el reg per a fer possible viure de l'agricultura, només per anar subsistint.
BubbleShare: Share photos - Play some Online Games.