dissabte, 18 de juliol de 2009

Un pas més

La reunió d'ahir a lA'juntament i centre d'empreses va aplegar els càrrecs més rellevants de l'estat i de la Generalitat en temes d'aigua, els encapçalaven el conseller de Medi Ambient i el Secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua. El motiu principal era donar sortida a les incerteses, dubtes i desconfiança que han generat aquests darrers mesos de silenci al voltant del projecte de descontaminació de l'embassament. Les expectatives d'acabar el dia amb un calendari de les obres no es van veure complertes, potser no era el moment en una taula tan política, el que calia escoltar és en definitiva el que es va dir, que el projecte d'extracció dels fangs es duria a terme sense cap mena de dubte, es va dir també que aniria acompanyat d'un pla de millora de totes les captacions d'aigua d'Ebre avall de Flix, la qual cosa s'afegeix al projecte inicial i ha de ser prèvia a l'inici de l'extracció del fangs que podria provocar algun episodi de contaminació al riu. Es va dir també que aquest pla es preveu aplicar-lo en 18 mesos i seria compatible amb l'execució paral·lela dels treballs previs a Flix al voltant de la planta de tractament, abocador, mur de contenció,....
Era important que el missatge polític fos clar perquè, sincerament, s'havien generat massa dubtes sobre el destí final del projecte i dels fangs, ara ho tenim clar, esperem que les concrecions tècniques de les voluntats polítiques facin possible veure l'inici definitiu de les obres pròpiament dites en un període el més breu possible.