dissabte, 28 d’abril de 2007

La navegabilitat de debò.

No fa gaire el conseller Nadal expressava els seus dubtes sobre la idoneïtat de la navegabilitat de l'Ebre tal i com s'havia fet fins ara, a base de dragar i tornar a dragar el riu. Potser ara és moment de començar a fer veure que la idea era una altra molt més simple com la que està duent a terme en Raül Sabaté amb l'empresa Rogles, que precisament avui iniciava l'aventura de baixar pel riu fins al delta sortint de l'embarcador de Flix, a la foto podeu veure l'aspecte de la baixada de l'embarcador. Enhorabona a la iniciativa, més perquè és una iniciativa empresarial d'una oferta turística molt verda encara. Essent que a Madrid s'està coent una llei sobre navegació marítima (no inclou la fluvial, és clar) des de la conselleria de turisme del Consell Comarcal hem fet arribar a l'Asociación Española de Estaciones Náuticas les següents reflexions per tal que les incorpori a les seves alegacions a Madrid i poder ser tinguts en compte, també s'han tramès a l'IDCE i a la Conselleria de Política Territorial. El Parlament de Catalunya va aprovar el juny del 2000 la Llei que regularia el transport fluvial per l’Ebre navegable, pendent de redacció del reglament corresponent. Queda pendent de regular la navegació pel riu els següents temes: - La normativa que ha de regular la navegació fluvial. - Els certificats de navegabilitat, les autoritzacions de navegació. - Les titulacions per pilotar embarcacions, adequada a la navegació fluvial. - Reglamentar la navegació turístico-fluvial d’embarcacions en règim de lloguer i fer-la fàcil i accessible com a França, Regne Unit o Itàlia. - Aclarir les autoritzacions de navegació per a embarcacions de rem (muletas, neumátiques, piragües, motos de aigua,..., legalitzar-les si s'escau. ... O sigui, que no queda res.....